Herkälle parasta

Toisinaan lattiaan eivät kohdistu ainoastaan ulkonäköä ja pitkää ikää koskevat vaateet. Lattian valinta voi olla myös terveysteko.

      

Vanhan, 1920-luvulla rakennetun puukerrostalon koti, koki täyssaneerauksen myötä kokonaisvaltaisen muodonmuutoksen. Tällä kertaa helsinkiläiskotia remontoidessa ei mietitty ainoastaan sävyjä ja kauniita materiaaleja, vaan Maria Saivosalmen perheen terveysongelmat sanelivat saneerauksen tahdin. Kosteusongelmat olivat herkistäneet koko perheen, ja tämä asetti myös lattian valinnalle omat tiukat vaatimuksensa. Perhe päätyi Timberwisen lattiaan siitä syystä, että sen kohdalla voitiin olla varmoja tuotteen myrkyttömyydestä.

”Hyvän huoneilman takaaminen oli kaikkein tärkein kriteeri lattiaa valitessa. Timberwisen lattioissa ei liimoissa, eikä pintakäsittelyaineissa ole käytetty lainkaan formaldehydiä, ja juuri myrkyttömyys oli meille ehdoton vaatimus. Ihastuimme myös kovasti malliston öljyvahatun saarniparketin ulkonäköön.”

Liimaton lopputulos

Saivosalmen perhe halusi, ettei liimaa jouduttaisi käyttämään lainkaan asennusvaiheessakaan. Näin perhe päätyi asentamaan lattian kelluvana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei lankkuja liimata pohjasta alustaansa kiinni, vaan ne kiinnitetään lukkoponttikiinnityksellä toisiinsa ja koko lattia jää näin ikään kuin ”kellumaan”. Koska perhe asui kerrostalossa, lattian alle tehtiin äänieristys. Perheen toiveesta samalla asennettiin myös lattialämmitys.

”Lattian rooli on äärimmäisen suuri, sillä se kattaa kotona niin suuren pinta-alan. Toive lattialämmityksen asentamisesta antoi myös omat rajoitteensa, sillä mahdolliset myrkyt nousevat vielä herkemmin huoneilmaan lämmön ansiosta.”

Malliesimerkiksi huolellisella työllä

Perheen toteuttama saneeraus onnistui niin hyvin, että projekti on toi-minut innoittajana myös muillekin vanhan puutalon kunnostajille.

”Otimme selvää rakennusmateriaaleista hyvin kokonaisvaltaisesti – selvitimme myrkyttömyyttä aina seinän ja lattian eristeistä lähtien. Riittävä ilmanvaihto oli myös remonttia tehdessä yksi tärkeistä kriteereistä.”

Asennuksen jälkeen elämä lattian kanssa sujui hyvin. Saarniparketin vaalea olemus miellytti silmää ja kaikkein oleellisimpana; koko perhe voi hyvin. Sittemmin Saivosalmet muuttivat perheen isän kotimaahan Liettuaan, ja lattia jäi ilahduttamaan kotiin muuttanutta seuraavaa perhettä.

”Itselleni kokonaisvaltaisesti hyvän tuotteen valitseminen on tärkeää. Myrkyttömyys oli meillä tärkein kriteeri, mutta klassinen ulkomuoto, kestävyys ja laatu olivat myös Timberwisen lattiassa toteutuneita tärkeitä ominaisuuksia.”

 

Meille on tärkeää, ettei lattiastamme haihdu sisäilmaan mitään haitallista. Parkettimme eivät sisällä lainkaan lisättyjä formaldehydejä – sen tiedetään muun muassa ärsyttävän silmiä ja hengitysteitä. Formaldehydin on myös epäilty olevan yhteydessä astma- ja allergiaoireisiin – taas yksi syy lisää pitää huolta, ettei sitä pääse ilmaan, jota kotona hengitämme. Ylpeänä voimme kertoa, että Timberwise on ensimmäinen parketinvalmistaja maailmassa, joka on luo-punut koko tuotannossaan formaldehydipitoisten liimojen käytöstä. Olemme myös ainoa parketinvalmistaja, jonka tuotteilla on Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus. 

 

Teksti: Cozy