Timberwise-parketin rakenne

Jykevä runkorakenne

Koivuvanerirakenne – ennennäkemätöntä stabiilisuutta

Ristiinliimattu 3-kerrosrakenne vähentää huomattavasti parkettilaudan elämistä ja reagointia kosteus- ja lämpötilamuutoksiin verrattuna esim. massiivilankku- tai 2-kerrospuulattioihin. Mahdollinen kosteuseläminen tapahtuu rakenteen sisällä, jolloin lattiaan harvemmin tulee rakoja, kuten tapahtuu massiivilattioiden kanssa.

Normaalisti vanerirakenteiset tuotteet mielletään 2-kerrosrakenteisiksi, mutta niissä ei ole pohjassa vastavetoviilua, kuten Timberwisen tuotteissa. Vastavetoviilu tekee tuotteesta 3-kerrosrakenteisen, jolloin tuote voidaan asentaa uivana ja se pysyy stabiilina.

Edelläkävijänä Timberwise käyttää välisälerakenteena jalopuista 9 mm paksuista suomalaista koivuvanerilevyä, joka on huomattavasti kestävämpi ja stabiilimpi kuin yleisesti käytetyt havuvanerit.

Rungon kosteuseläminen pienenee, kun koivuvanerin ristikkäisessä rakenteessa ei ole välisäleen peilausta. Lattian pinta pysyy tasaisena ja aaltoilemattomana, jolloin tuote soveltuu haastaviin olosuhteisiin, kuten skandinaavisiin, Etelä-Eurooppalaisiin sekä Lähi-Idän olosuhteisiin, joissa lämpötilat ja kosteudet vaihtuvat vuodenajan mukaan.

Myös lattian mekaaninen kestävyys paranee: lattia on tukevampi ja kestävämpi. Lisäksi koivuvanerirakenne antaa lattialle tehokkaamman ääni- ja kosteuseristyksen.

WiseLoc – helposti asennettava lukkopontti

WiseLoc-lukkopontti on helppo ja nopea asentaa. Laudat voidaan asentaa yksitellen, sillä 5G-päätypontti lukittuu edelliseen lautaan jousen ansiosta. Näin ollen lattiaa ei tarvitse asentaa esim. koko rivi kerrallaan tietyssä kulmassa, jolloin tarvitaan useampi asentaja, vaan yksittäinen lauta kerrallaan. Lukkopontti on nopeampi asentaa kuin liimapontti, ja mikäli asennusvaiheessa tulee jokin korjattava ongelma, on lattianpurku helppoa ja nopeaa.

WiseLoc-lukkoponttilattia vaatii tasaisen aluslattian, sallittu tasaisuuspoikkeama on ±2mm/2m. Mikäli lattiassa on suurempaa poikkeamaa, se tulee tasoittaa ennen asennusta.

Lisätietoa lukkopontin asennuksesta saa asennusohjeista.

 

Sivuponttirakenne

Päätyponttirakenne