Timberwise Oy:llä Parla Floorin virallinen haltuunotto 18.11.2019

Mikkeliläinen OR-Group on luovuttanut Parla Floorin virallisesti Timberwiselle 18.11.2019 Mikkelissä. Kauppakirjat liiketoimintakaupasta allekirjoitettiin 28.10.2019. Liiketoimintakaupan myötä Timberwisesta tuli ainoa kotimainen parketinvalmistaja, joka valmistaa parketin Suomessa alusta loppuun asti. Tuotantoa tullaan jatkamaan Mikkelissä ja Loimaalla. Tehtaiden yhteinen tuotantokapasiteetti nousee lähes 1 milj. m2/vuosi. Henkilökuntaa Timberwisella on nyt yhteensä 75 henkilöä.

Suomalaisella puunjalostuksella on ollut jo jonkin aikaa trendinä, että valmistus on siirretty ulkomaille tai tuotanto on kokonaan lopetettu. Timberwise on aina halunnut uida kyseistä trendiä vastavirtaan investoimalla muun muassa automatisointiin ja konekantaan sekä uusien tuotteiden kehittämiseen. Mikkeliläisen Parlan ostamisen jälkeen uintisuunta on myös ylävirtaan, ihan maantieteellisestikin. Parla Floorin koneilla ja laitteilla Timberwise pystyy palvelemaan jatkossa entistä laajempaa asiakaskuntaa, sekä kattamaan paremmin myös projektikohteiden tuotekokonaisuuksia ja –tarpeita. Samalla voidaan myös varmistaa se, että suomalaiset voivat jatkossakin ostaa kotimaassa tehtyä korkealaatuista ja ammattilaisten arvostamaa Parla parkettilattiaa Pohjolan vaativiin olosuhteisiin. Timberwise tulee kehittämään tuotteen teknisiä ominaisuuksia lähitulevaisuudessa.

Räsäsen perheellä on pitkä perinne parketinvalmistajana, jo lähes puoli vuosisataa. Kun Timberwise on keskittynyt lähinnä 1-säleisten parkettien valmistukseen, on Parlalla keskitytty pääasiassa 3-säleisen parketin valmistukseen. Huippuvuotena Mikkelistä lähti kotimaahan ja maailmalle yli 700 000 m2 parkettia vuodessa. Timberwise arvostaa Parlan pitkää historiaa ja ammattitaitoa puunjalostuksessa ja parketinvalmistuksessa. Kaupan myötä Olavi Räsänen Oy / OR-Group keskittyy konsernin muihin toimintoihin.

Timberwise on kahdenkymmenen vuoden ajan keskittynyt yksisäleisen parketin valmistuksen ja laadun kehittämiseen ja samalla luonut brändin, josta korkeatasoinen suomalainen parketti tunnetaan ympäri maailmaa. Korkea automaatioaste yhdistettynä perinteiseen käsityöhön on yksi avainasia, jolla kilpailuaseman ja parketin tuotannon säilyttäminen Suomessa mahdollistetaan. Näitä samoja metodeja tullaan soveltamaan jatkossa myös Mikkelissä.

Timberwisen liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella yli 12 milj. euroa, ja tavoitteena on nostaa yhteenlaskettu liikevaihto seuraavana vuonna yli 20 milj. euron. Timberwisen tuotannosta viennin osuus on ollut yli 50% ja tavoitteena on pitää se yhdistymisen jälkeenkin vähintään samalla tasolla. Timberwisen parkettia löytyy jo kaikilta mantereilta ja viennin päämarkkina-alueet ovat Aasia ja Skandinavia.

Timberwisen valmistama parketti, tehdään se sitten Mikkelissä tai Loimaalla, on aina aitoa puuta pohjasta pintaan sekä lämmin ja miellyttävä kaikenkokoisille jaloille.

Kuvassa: OR-Groupin Raimo Räsänen (vasemmalla) arvosti Timberwisen päätöstä jatkaa Parlan tuotantoa Mikkelissä. Timberwisen Markku Mäkitalo (oikealla) kiitti Räsäsen perhettä luottamuksesta, jonka pohjalta liiketoimintakauppa saatiin yhteistyöllä ”maaliin” muutamassa kuukaudessa.