Parkettitrendit ja muutokset 20 vuoden aikana

Sisustustrendit muuttuvat aina vuosien saatossa, ja sama pätee myös lattiatrendeihin. Timberwisen kahdenkymmenen toimintavuoden aikana on muutoksia ollut niin puulajeissa, pintakäsittelyissä kuin sävyissäkin.

Kuvassa Mänty (poistunut tuotevalikoimasta)

Timberwisen alkuaikoina parkettitrendeissä oli selkeitä maakohtaisia eroja. Aivan alkuaikoina Timberwise oli havupuutehdas, jonka puulajeja olivat Siperian lehtikuusi ja kotimainen mänty ja kuusi. 1-säleisen lankkuparketin lisäksi, jota silloin kutsuttiin Natur holzboden tai kartanoparketti nimellä, valikoimaan kuuluivat myös 2-ja 3-säleiset tuotteet. Erona muihin kyseisiin tuotteisiin oli se, että säleet olivat päästä päähän yhtä sauvaa, ei perinteistä sauvaparkettia.

Alkuaikoina lehtikuusiparkettia vietiin rekkakuormittain Italiaan, Sveitsiin ja Saksaan. Italiassa oltiin materiaalien kanssa rohkeampia ja sieltä tuli uusia ideoita kuten esim. Moschinon muotitalolle tehty Eben­ musta lehtikuusiparketti. Saksa ja Sveitsi puolestaan olivat hillitympiä ja suosivat joko vain puunsävyistä lehtikuusta tai hieman vaalennettua versiota.

Mäntyä puolestaan lähti rekkakuormina Tanskaan ja konttikaupalla Japaniin. Japaniin toimitettiin eniten mäntyä puunsävyisenä sekä tietyllä 1818 mm Tatami -mitalla, vaikka kuinka yritimme kertoa, että seuraava rivi aloitetaan edellisen palalla eikä pituudella ole väliä. Tanskaan taas vietiin perinteistä lipeällä käsiteltyä valkoöljyvahattua mäntyä selkeästi eniten.

Kuusta meni eniten Suomeen, jossa oltiin totuttu oksaiseen lankkulattiaan. Sitä meni sekä puunsävyisenä, että valkoöljyvahattuna hieman kohteesta riippuen. Valitettavan harva kuluttaja ymmärsi kuusen olevan kaikista pehmein puulajeista, mikä toi myös ongelmia jatkohoidon kanssa. Osittain tästä syystä, sekä kysynnän hiipumisesta johtuen, kuusi oli ensimmäinen puulaji, joka poistui tuoterepertuaaristamme. Aikaa, jolloin eri markkinat olivat selkeästi eri puulajeille jakaantuneita, elettiin suunnilleen aikavälillä 1999 – 2003.

 

Kuvassa Merbau (poistunut tuotevalikoimasta)

Timberwisen markkina-alue laajani entisestään ja seuraavaksi markkinat alkoivat kaivata valikoimaan myös kovapuulajeja sekä tummia sävyjä. Timberwisen tuotannossa vastattiin kysyntään ja tuotevalikoimaan otettiin tumma, eksoottinen ja kova Merbau,  ja hieman myöhemmin vielä Jatoba ja lroko. Vaaleaa kovapuuta tulivat edustamaan saarni ja vaahtera. Tässä vaiheessa mukaan oli tullut myös tammi, jonka tulevan valtakauden ennusmerkit olivat jo hieman nähtävissä. Tällöin elettiin vuosia 2004 – 2006. Tästä lähtien Tammi on ollut lattiamarkkinoiden selkeästi yleisin puulaji ympäri maailmaa.

 

Kuvassa Tammi Cognac-sävyssä (tuotevalikoimassa)

Koska eksoottisten puulajien sertifikaatteihin ja hakkuutodistuksiin ei pystytty täysin luottamaan, teki Timberwise päätöksen jättää ne ekologisista ja vastuullisista syistä johtuen kokonaan pois tuotevalikoimastaan. Timberwise oli jo tuolloin edelläkävijä ja ensimmäinen valmistaja, joka luopui eettisistä syistä johtuen eksoottisista puulajeista jo keväällä 2007. Tämä päätös antoi myös suuntamerkit yrityksen tulevien vuosien erikoistumiselle – erilaisille värikäsittelyille. Koska Timberwisen oli yhä palveltava asiakkaitaan, jotka ajalle ominaiseen tapaan kaipasivat tummansävyisiä lattioita, alkoi Timberwise erikoistua sävykäsittelyihin ekologisesti kasvatetulle tammelle. Tämän myötä Timberwise alkoi erottua kilpailijoistaan ja tuli tunnetuksi laajasta sävyvalikoimastaan.

 

Kuvassa Saarni Polar-sävyssä (tuotevalikoimassa)

Vaaleista kovapuulajeista puolestaan vaahtera jätettiin pikkuhiljaa pois sen huonon lattialämmityskestävyyden takia, sillä Suomen ja Skandinavian olosuhteissa puulattian tulee kestää myös lattialämmitystä. Tässä vaiheessa jäljelle jääneet puulajit, havupuista lehtikuusi ja mänty ja kovapuista tammi ja saarni, olivat vakiinnuttaneet paikkansa Timberwisen tuotevalikoimassa. Timberwise jatkoi erikoistumistaan värikäsittelyihin, tammen ollessa jo selvästi kärkituotteena. Nyt viimeistään myös maakohtaiset puulajierot katosivat ja tammea meni kaikkialle ympäri maailmaa, ja jokaiselle markkinalle päätuotteena.

Osittain tammen suureen valtakauteen vaikutti myös halpojen kiinalaisten tammiparkettien vahva markkinoille tulo. Samoihin aikoihin tummien lattioiden valtakausi alkoi taittua, ja markkinat vaativat hyvin vaaleita sekä valkeita tuotteita. Vallalle tuli ns. valkoisten lattioiden aikakausi, joka näkyi selvästi puulattioiden lisäksi myös laattapuolella ja sisustuksessa yleensä ottaen. Timberwisen valikoimaan tuli useita toinen toistaan vaaleampia tuotteita jo olemassa olleen Arcticin lisäksi, m. Snow White ja Antarctis sekä viimeisenä Polar, joka oli jo täysin peittävän valkoinen pintakäsittely. Valkoisten ja vaaleiden lattioiden valtakausi kesti usean vuoden ajan, n. 2008 – 2012, kunnes pikkuhiljaa suunnittelijoiden ja asiakkaiden toiveisiin alkoi hiipua hieman luonnollisempia, mutta harmaaseen taittavia, sävyjä. Valkeiden sävyjen rinnalle kiilasivat kuultoharmaat sävyt.

 

 

Kuvassa Tammi Pink-sävyssä (tuotevalikoimassa)

Samalle ajanjaksolle valkeiden kanssa osuivat myös ns. “karkkivärit” sekä peittävät sävyt. Timberwise pystyi vuonna 2009 koneinvestointinsa, ruiskulinjan, myötä tekemään periaatteessa mitä vain sävyjä, ja hieman myöhemmin markkinoille esiteltiin hieman shokeeraavat karkkivärit kuten Pink, Baby Blue, Sunshine Yellow, jne. Varsinkin kirkkaan pinkki tuote sai suurta huomiota, eikä se jättänyt ketään kylmäksi, sillä sitä joko rakastettiin tai vihattiin. “Karkkiväreillä” Timberwise halusi kiinnittää huomiota myös siihen, että lattian lisäksi tuotetta voi käyttää myös seinämateriaalina, mikäli esimerkiksi kokonaan keltainen tai pinkki lattia arvelutti. Tuotteista valmistettiin myös kirkasvärisiä lastenhuonekaluja ja karkkivärit pääsivät ihastuttamaan rohkeita lapsiperheitä. Samalla Timberwise pystyi todentamaan sen, että se kykeni tekemään räätälöityjä sävyjä projekteihin sekä kuluttajille. Eräälle kuluttaja-asiakkaalle Timberwise toteutti lähetetyn värikoodin mukaisen vihreän lattian, hotelliprojektiin tietyllä sävyllä ja kiiltoasteella valkoisen lattian, ja eräs suunnittelija puolestaan teki kotinsa eteiseen ns. kiinteän räsymaton kirkkaanvärisillä laudoilla. Näillä väreillä vain taivas ja mielikuvitus olivat rajana.

 

Timberwise-parketti-puulattia-wooden-floor-parquet-Tammi-Oak-Grey_vaaka4

Kuvassa Tammi Grey-sävyssä (tuotevalikoimassa)

Harmaiden lattioiden kausi alkoi syrjäyttää kaikista valkoisempia sävyjä ja esimerkiksi Grey- ja Levi-sävyt nousivat selviksi suosikeiksi Timberwisen tuotevalikoimassa. Molemmat sävyt olivat viileitä, mutta niistä kuulsi kuitenkin myös puun luonnollinen sävy. Rinnalle tulivat myös peittävän harmaat sävyt kuten Husky ja Silver, joilla vastattiin asiakkaiden tarpeeseen löytää peittävämpiä harmaan sävyjä. Harmaiden sävyjen valtakausi kesti useamman vuoden ajan, sillä niihin oli helppo yhdistää monia eri sävyä ja tyylisuuntia sisustuksessa. Ne olivat myös pääsääntöisesti rauhallisia ja seesteisiä sävyltään, mikä varmasti edisti pitkäaikaista harmaan valtakautta. Toki Timberwiselta löytyi myös vahvempia sävyjä rohkeimmille sisustajille, kuten esim. Ferro ja Ylläs. Harmaasävyisten lattioiden aikakausi oli suosituimmillaan suunnilleen vuosina 2013 – 2016.

 

Timberwise-parketti-puulattia-wooden-floor-design-parquet-kalanruoto-herringbone-fishbone-Bronda-Tammi-Oak-_vaaka1

Kuvassa Tammi Herringbone öljyvahattu (tuotevalikoimassa)

Samoihin aikoihin harmaiden lattioiden kanssa alkoivat nousta suosioon myös design lattiat ja leveät lankut. Ensimmäisenä designlattiavalikoimaan tuli Herrignbone, eli kalanruotolattia, kylläkin totuttua isommalla laudalla ja kuviolla. Kuvioparkettien suosio on jatkanut kasvuaan erittäin vahvasti ja niitä meneekin jo huomattavia määriä ympäri maailmaa. Myös aiempaa leveämpiä lankkuparketteja kaivattiin ja Timberwise toi valikoimaansa erikoistilauksesta tilattavan 222 mm ja 260 mm leveät tammilankkuparketit, joka hieman myöhemmin muutettiin vielä 230 mm ja 270 mm leveyteen. Leveysmuutoksen myötä leveät lankkuparketit ovat olleet mukana vakiovalikoimassa tähän päivään asti.

 

Kuvassa Tammi Viisto by Harri Koskinen, puuvalmis (tuotevalikoimassa)

Herringbonen jälkeen Timberwise kutsui suomalaisen huippumuotoilija Harri Koskisen suunnittelemaan lattiakuvioita, jotka upean ulkonäkönsä lisäksi myös vaikuttivat positiivisesti tuotehävikkiin. Pienempiin kuvioparketteihin saatettiin käyttää tuotannosta pitkän lankun lisäksi syntyviä lyhyempiä tai kapeampia materiaaleja. Designparkettien tuotantoa varten Timberwise investoi jälleen konekantaan, ja hankki CNC-koneen Loimaan tehtaalleen vuonna 2017. Saapumisestaan asti CNC-kone on ollut koko ajan käytössä kahdessa vuorossa, mikä kertoo design lattioiden suuresta suosiosta.

 

Timberwise-lankkuparketti-wooden floor-parketti-parquet-tammi-Oak-snöhetta

Kuvassa Tammi Snöhetta-sävyssä (tuotevalikoimassa)

Viimeisten muutamien vuosien sisään harmaiden sävyjen on pikkuhiljaa ollut aika väistyä, kun markkinat ja sisustajat ovat alkaneet kaivata yhä luonnollisemman sävyisiä tuotteita. Ei täysin puun omansävyisenä, vaan kevyesti vaalennettuna, kuin vastahöylätyn puun sävyssä. Toki sävyttämättömienkin lattioiden kysyntä on kasvanut, mutta selkeinä suosikkeina ovat olleet Nordic, Snöhetta ja SkyWhite jotka kaikki ovat vaaleansävyisiä, vain hieman valkaistuja tuotteita. Myös tammen valtakausi näyttää vihdoin kääntyvän, sillä varsinkin ammattisisustajat ovat etsineet vaihtoehtoisia puulajeja tammen tilalle. Tämä näkyy selkeänä nousuna lehtikuusen ja saarnen määrissä. Muun muassa lehtikuusi Cotton ja Saarni valkoöljyvahattu ovat selkeästi nousseet myyntiluvuissa. Luonnolliset ja vaaleahkot sävyt ovat olleet vahvasti suosiossa vuodesta 2016, jolloin niitä oli esillä parissa kohteessa Seinäjoen Asuntomessuilla, aina tähän päivään asti. Esimerkiksi vuoden 2018 Porin Asuntomessuilla näitä sävyjä oli jo yli puolessa Timberwisen kohteista.

 

Timberwise-Tammi-Oak-185-mm-Biscuit-Grey

Kuvassa Tammi Biscuit Grey-sävyssä (tuotevalikoimassa)

Parin kuluneen vuoden aikana sisustukset yleisellä tasolla ovat tulleet taas sävykkäämmiksi ja värien käyttöä on valko-musta-harmaa kauden jälkeen ollut selkeästi enemmän nähtävissä. Murrettuja ja tummia sävyjä sinisestä, vihreästä, okrasta, keltaisesta ja punaisesta on ollut esillä niin maailmalla Milanon kuin Tukholman messuilla, kuin myös kotimaassa vuoden 2019 Asuntomessuilla Kouvolassa sekä Habitaressa. Värienkäytön lisääntyminen näyttäisi myös enteilevän seuraavaa lattiatrendiä. Mitä rohkeampia ja puhtaampia värejä, sitä tummempia lattioita joiden kanssa värit pääsevät oikeuksiinsa. Ruskean eri sävyjä on alkanut taas näkyä lattioissa, ja tummempiakin sävyjä on enenevässä määrin kyselty. Ilmeisesti ympyrä alkaa sulkeutua jossain määrin 20-vuoden syklillä ja näyttää vahvasti siltä, että palaamme lattiatrendeissä taas tummempiin tuotteisiin.

Timberwise jää innolla seuraamaan ja kehittämään lattiatrendejä ja pyrkii entiseen tapaan pysymään aallon harjalla lattiatrendeissä.

 

Teksti: Laura Lankinen / Brändijohtaja, Timberwise Oy