VANLIGA FRÅGOR

Är Timberwise verkligen finskt?

Ja, trots namnet är Timberwise ett helfinskt företag. Det ägs privat av finländare, och produktionen sker i Loimaa i sydvästra Finland. Till en början var företaget helt inriktat på export, och detta är en del av vår verksamhet även idag, därav det engelska namnet.

Varifrån kommer råmaterialet i Timberwise-produkterna?

Timberwise använder huvudsakligen PEFC- och FSC-certifierat råmaterial. Till grund- och mellanlagret använder vi finsk plywood av gran och björk. Ytmaterialet (ek, ask och lärkträ) kommer alltid huvudsakligen från Centraleuropa.

Kan golvmaterial från Timberwise användas tillsammans med golvvärme?

Timberwise-produkter går utmärkt att använda tillsammans med golvvärme. Läs monteringsanvisningarna noggrant och se till att i synnerhet tänka på följande:

  • Golvtemperaturen får under inga omständigheter stiga över 27 °C.
  • Golvtemperaturen får inte variera med mer än 2 °C (gäller även nattelektricitet).
  • Vi rekommenderar att kablarna eller mattan till golvvärmesystemet monteras minst 30 mm från Timberwise-produkten. Det ska antingen finnas en luftspalt (golv med bjälkslag i trä) eller ett fyllnadslager (betonggolv) emellan.
  • Lärkträ rekommenderas inte tillsammans med golvvärme, såvida inte en konstant relativ luftfuktighet på 40–60 % kan garanteras. I torrare miljöer kan sprickor uppstå i träet.

Mer information finns i monteringsanvisningarna från Timberwise här.

Hur tar man hand om ett vaxoljat golv?

Dammsug upp torr smuts och torka golvet regelbundet med en fuktig mopp. Vi rekommenderar att du använder varmt vatten och ett milt rengöringsmedel, t.ex. Osmo Color Oljesåpa, vilken även underhåller golvet. I Timberwise-parketterna används UV-härdad och slitstark vaxolja. Återbehandling behövs oftast inte göras förrän flera år senare, beroende på graden av slitage.

Ska Timberwise-golv behandlas efter monteringen?

Timberwise-golvet behöver inte behandlas utan kan användas direkt efter monteringen. Om du vill kan du behandla vaxoljat golv med Osmo Color Underhållsvaxspray innan användning.

Varför känns vaxoljade ytor grova ibland? Har de behandlats med tillräckligt mycket ytbehandlingsmaterial?

Timberwise använder mer vaxolja i sina produkter än vad som är standard, vilket kan göra att ytan känns grövre. Ytan kommer dock bli slätare i takt med att den används och tvättas.

Vilka underläggsmaterial kan användas under Timberwise-golv?

Vi rekommenderar att du använder Timberwise-underläggsmaterial, vilket isolerar mot både ljud och fukt, så att du är säker att underläggsmaterialet är tillräckligt stabilt och inte för flexibelt. Om det finns fukt i underlägget (t.ex. betong) måste du använda ett fuktsäkert material. Om du väljer ett annat underläggsmaterial än Timberwise egna rekommenderar vi att du kontrollerar att underläggsmaterialet är kompatibelt med Timberwise-parketten genom att rådfråga återförsäljaren eller tillverkaren.

Är lärkträ lämpligt som golvmaterial?

Lärkträ är ett uppskattat mjukt träslag och populärt som inredningsmaterial. Lärkträet har den hårdaste ytan bland de mjuka träslagen, och därför passar det utmärkt som golvmaterial. Lärkträ rekommenderas inte tillsammans med golvvärme, såvida inte en konstant relativ luftfuktighet på 40–60 % kan garanteras. I torrare miljöer kan sprickor uppstå i träet.

Kommer det uppstå sprickor i Timberwise-golvet på vintern?

Om luften är väldigt torr kan det uppstå små sprickor i golvets fogar. Vanligtvis kommer dessa dock inte att synas tack vare brädornas avfasningar. Timberwise-golv krymper bara en sjättedel så mycket på sidan som vanliga brädgolv gör.

Om Timberwise-golv monteras som flytande golvkonstruktion – hur stor får ytan vara?

Tumregeln är 8 meter på bredden (brädornas laterala riktning) och ca 10 meter på längden. Om golvet är större än så krävs en expansionsfog. När golvet monteras måste du lämna ett glapp på minst 10 mm vid kanterna så att golvet kan röra sig. Om golvet är bredare än 6 meter måste du lägga till ett glapp på 1,5 mm för varje extra meter. I olika rumsytor ska golvet monteras som enskilda plattor. I till exempel ett L-format rum ska två olika plattor monteras så att golvet kan röra sig på ett naturligt sätt. Om du vill undvika expansionsfogar mellan olika ytor i ett rum rekommenderar vi att du limmar fast golvet på underlägget.