NexTwise-muotoilukilpailu 2019

NexTwise-muotoilukilpailu

NexTwise on kaikille muotoilijoille, suunnittelijoille, alan opiskelijoille ja kädentaitajille avoin muotoilukilpailu. Tehtävänä on suunnitella Timberwise-parkettia materiaalina käyttäen käyttöesine, huonekalu tai jokin lattiaan kosketuksissa oleva tuote.

Kilpailun järjestäjä, kotimainen puulattiavalmistaja Timberwise Oy haluaa kilpailulla kannustaa löytämään uusia tapoja käyttää laadukasta ja kestävää materiaalia sekä luoda siitä designia sekä arjessa käytettäviä esineitä.

NexTwise is a design competition for all designers, design students, and artisans. The objective is to design a utility item, piece of furniture, or a product which is in contact with the floor by utilising Timberwise floor as material.

The competition is organised by the Finnish wooden floor manufacturer Timberwise Oy to encourage designers to find new ways to use this durable, high-quality material in design products and everyday utility items.

Twise

Twise on tuoteperhe, jonka raaka-aineena ovat parketin tuotannossa ja asennuksessa ylijäävät materiaalit, upcycle-filosofiaa noudattaen: hyödyntämätön muuttuu hyödylliseksi ja saa uuden elämän kestävinä sekä kekseliäinä huonekaluina ja käyttöesineinä. Suunnittelijat Harri Koskinen ja Ville Kokkonen ovat suunnitelleet ensimmäiset Twise-malliston tuotteet.

The Twise product family utilises the leftover material from flooring production and installation as material for new products in line with the upcycling philosophy: unused material is made useful and given a new life in the form of durable and innovative furniture and utility items. The first Twise products have been designed by designers Harri Koskinen and Ville Kokkonen.

Kilpailun aikataulu – Competition schedule

Kilpailun osallistumisaika on 19.3.–31.5.2019. Voittajat julkistetaan syyskuussa 2019 Habitare-messuilla.
The competition is open from 19 March to 31 May 2019. The winners will be revealed at the 2019 Habitare fair in September.

Palkinnot- Prizes

Kilpailussa palkitaan kolme tuotetta, yksi kustakin kategoriasta. Kilpailun palkintojen yhteissumma on 5 000 euroa:
Prizes will be awarded to three products, one from each category. The prizes are worth 5,000 euros in total:

  1. kategorian palkinto: 3 000 euroa – 1st category prize: 3,000 euros
  2. kategorian palkinto: 1 000 euroa – 2nd category prize: 1,000 euros
  3. kategorian palkinto: 1 000 euroa – 3rd category prize: 1,000 euros

Tuomariston valinnat julkistetaan Habitaressa medialle ja suurelle yleisölle ja messujen aikana järjestetään Yleisön suosikki -kilpailu julkistettujen tuotteiden välillä. Kukin tuote otetaan mukaan Twise-tuoteperheeseen ja tuotantoon sekä suunnittelijan kanssa sovitaan tuotekohtaisista rojalteista. Tuomaristo voi yksimielisellä päätöksellään jakaa palkintosumman myös toisin.

The winners will be chosen by the judges and revealed to the media and the public at the Habitare fair. The revealed products will also compete for the title of the public’s favourite product. Each of these products will be included in the Twise product family and put into production. Product-specific royalty payment agreements will be made with the designers. The prize money can also be awarded in some other manner by a unanimous decision of the jury.

Palkintoraati – Jury

NexTwise-palkintoraati koostuu Timberwisen juhlavuoden kunniaksi ansioituneista designin ammattilaisista sekä Timberwisen edustajista. Palkintoraadin jäsenet ovat päätuomarina muotoilija Tapio Anttila joka lanseeraa myös oman Twise-tuotteensa juhlavuoden kunniaksi, arvostettu stylisti Susanna Vento sekä Timberwisen edustajina brändijohtaja ja hallituksen jäsen Laura Lankinen sekä hallituksen jäsen Jaakko Mäkitalo.

The jury of the NexTwise design competition consists of distinguished design professionals and Timberwise representatives to honour the 20th anniversary of Timberwise. The members of the jury are: leading the jury, designer Tapio Anttila, who will also release an anniversary Twise product; acclaimed stylist Susanna Vento; and Timberwise representatives Laura Lankinen, Brand Manager and member of the Board, and Jaakko Mäkitalo, member of the Board.

YLITUOMARI TAPIO ANTTILA – HEAD JUDGE TAPIO ANTTILA

Päätuomarina juryssa toimii sisustusarkkitehti (SIO), freelancer-muotoilija Tapio Anttila (s. 1962). Anttilan työkenttä on laaja, ja hän on erityisen kiinnostunut suomalaisesta puusta ja sen työstämisestä modernilla tavalla, perinteitä kunnioittaen. Huonekalusuunnittelussa hän keskittyy funktionaalisiin kodin ja julkisen tilan kalusteisiin.

Oltuaan vuosia in-house-suunnittelijana, vuonna 2005 Anttila perusti oman yrityksensä Tapio Anttila Designin. Anttilan asiakkaisiin kuuluu monia suomalaisia sekä myös ulkomaalaisia yrityksiä, kuten italialainen Riva1920. Anttilan suunnittelemia tuotteita on myynnissä useissa design- ja kalusteliikkeissä kotimaassa ja ulkomailla. Uusimpia Anttilan aluevaltauksia on Tapio Anttila Collection -tuotekokoelman perustaminen ja lanseeraaminen.

Anttila on palkittu useilla tunnetuilla muotoilualan tunnustuksilla. Ekologiset arvot ovat ohjaavina tekijöinä Anttilan suunnittelemissa tuotteissa. Yksinkertaisuus, askeettinen muotokieli ja funktionaalisuus yhdessä, unohtamatta ripausta huumoria, kuvaavat parhaiten hänen suunnitteluaan.

Interior designer (SIO) and freelance designer Tapio Anttila (born in 1962) is the head judge of the jury. The scope of Anttila’s work is broad, and he is particularly interested in processing Finnish wood in a modern yet traditional way. His furniture designs focus on functional furniture for homes and public spaces.

After years of experience as an in-house designer, Anttila started his own business, Tapio Anttila Design, in 2005. Anttila’s clients include many Finnish and foreign companies, such as the Italian Riva1920. Anttila’s products are sold by various design and furniture shops in Finland and abroad. Anttila has recently expanded his business with the launch of the new Tapio Anttila Collection.

Anttila has won many famous design awards. His design work is guided by ecological values. His design ethic can be best described by simplicity, functionality, and ascetic forms with a touch of humour.

LAURA LANKINEN

Laura Lankinen on Timberwise Oy:n brändijohtaja ja hallituksen jäsen. Hän on perheyrityksessä toisen polven edustaja, joka arvostaa suomalaista työtä ja designia sekä puuta materiaalina. Laura Lankinen is the Brand Manager of Timberwise Oy and a member of the company’s Board. She represents the second generation of this family-owned company. She values Finnish work and design as well as wood materials.

SUSANNA VENTO

Susanna Vento on sisustussuunnittelija ja -stylisti, jolla on 20 vuoden kokemus sisustuskuvien tekemisestä. Susannan kädenjälkeä on lähes jokainen on nähnyt, vaikkei tietäisi sitä nähneensä. Tällä hetkellä hän työskentelee pääasiassa eri tuotevalmistajien kanssa rakentaen kauniita sisustus- ja asetelmakuvia printti- ja verkkokäyttöön, tunnetuimpia asiakkaita varmasti Arabia, Finnair, Marimekko, Tikkurila ja luonnollisesti Timberwise. Susanna Vento is an interior designer and stylist with 20 years of experience in interior design photography. Almost everyone has seen Susanna’s work, whether knowingly or unknowingly. At the moment, she mainly works with different product manufacturers to create beautiful interiors for print and online photography. Her best-known clients are Arabia, Finnair, Marimekko, Tikkurila, and, of course, Timberwise.

JAAKKO MÄKITALO

Jaakko Mäkitalo on perheyrityksemme Timberwisen tuorein perheenjäsen ja vastaa yrityksen Etelä-Suomen myynnistä. Pitkä ura kansainvälisenä golfammattilaisena on antanut paljon kokemusta eri tyyleistä maailmalla ja tuonut tuoretta näkemystä puunjalostukseen ja sen trendeihin. Jaakko on ottanut omakseen myös Twise tuoteperheen ja on innostunut sen mahdollisuuksista. Jaakko Mäkitalo is the newest family member in our family-owned company. He is responsible for sales in Southern Finland. His long career as an international golf professional has provided him with ample experience with different styles and given him a fresh insight into wood processing and its trends. Jaakko has received the Twise product family with open arms, and he is enthusiastic about its possibilities.

Kilpailutyöt – Submissions

Kilpailun kielenä on suomi sekä englanti. Kilpailutyöt tulee lähettää kilpailusivuston kautta pdf-tiedostona. Sivuston kautta on mahdollista myös ladata kuvia, mallinnoksia tai videoita niin halutessaan, mutta kilpailuun osallistuminen ei vaadi 3D-piirroksia tai mallinnoksia. The languages of the competition are Finnish and English. The design must be submitted as a PDF file on the competition’s web page. Participants may also choose to upload images, models, or videos, but they are not required to submit 3D illustrations or models.

Kilpailutyön tulee sisältää:
The submissions must include the following:

  • Kuva tuotteesta (piirros, hahmotelma, valokuva, skitsi) – Picture of the product (drawing, sketch, photograph
  • Kuvaus tuotteen ideasta ja toiminnasta sekä tuotteen mitat – Description of the product idea and the functioning of the product + product measurements
  • Selvitys olemassa olevien materiaalien käytettävyydestä, mittojen huomioimisesta, tuotteen rakenteesta sekä – Explanation of the product’s structure, functionality of existing materials, and the attention paid to standard measurements
  • Kilpailijan yhteystiedot (kilpailijan nimi/kilpailijoiden nimet, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) – Competitors’ contact information (name of the competitor(s), address, phone number, and email address).

Kilpailun osallistumistöitä ei ole rajoitettu, mutta jokainen kilpailutyö tulee lähettää erikseen omana pdf-tiedostonaan. Myös työryhmät voivat osallistua kilpailuun. The number of entries that the competitors can submit has not been limited. However, each entry should be submitted as a separate PDF file. Groups can also enter the competition.

Lisätietoja – Additional information: laura.lankinen@timberwise.fi

Voit liittää hakemukseen myös dokumentin, kuten pdf:n. Jos haluat useita, niin niputa ne yhteen zip-pakettiin.
Video, kuva tai muu dokumentti